www.seatpin.com Web Sitesinin Kullanım Sözleşmesi ve Çerezlerin Kullanımı Sözleşmesi

Kullanım Kuralları ve bunların kabulü hakkında

İşbu belge, merkezi ul. Vasil Levski No 11 A-9 Dulovo, Bulgaristan adresinde bulunan, Silistra vergi dairesine kayıtlı . 203717831 Vergi Numaralı Yes Trade And Brokrage Eood’ye ait www.seatpin.com adlı (ileride "Seatpin" olarak anılacaktır) internet sitesinin kullanım koşullarını düzenlemektedir. İlaveten, İşbu Kullanım Kuralları Sözleşmesi aracılığıyla İnternet Portalı üzerinden kullanıcılar arasında yapılacak kupon,bilet,Elektronik bilet işlemleri sırasında uyulması gereken kurallar ve takip edilmesi gereken adımlar belirlenmektedir.

İnternet Portalı'nın hizmetlerini kullanan kişi İnternet Portalı kullanıcısı (ileride "Kullanıcı" olarak anılacaktır) kabul edilir ve bu kişi İnternet Portalı'na giriş yaptığı andan itibaren Seatpin tarafından belirlenen Kullanım Koşulları'nı eksiksiz kabul etmiş sayılır.

Yukarıda belirtilen İnternet Portalı'na kayıt olmayan 3. Kişilerin göndereceği e-mailler gizli tutulmayabilir ve diğer kişilere açıklanabilir. Bununla birlikte İnternet Portalı'nın kullanımı, Seatpin tarafından Kullanıcı'nın bilgisine sunulmuş olan İşbu Kullanım Koşulları'nı tamamlayan, düzenleyen ve/veya onların yerine kullanılabilecek tüm kullanım talimatları, düzenlemeler ve bildirimlere tabidir.

Seatpin, İşbu Kullanım Koşulları üzerinde düzenleme yapma hakkına sahiptir. Bu durumda Seatpin, kayıtlı Kullanıcılar'ını Kullanım Koşulları'nda yapılan değişikliklerden önceden haberdar edecek ve bu değişiklikler otomatik olarak sistemde eskilerinin yerini alacaktır. Kullanım Koşulları'nda yapılan değişiklikler Kullanıcı'nın onayına sunulacak ve onaylaması halinde Genel Koşulları yeni haliyle eksiksiz kabul ettiği anlamına gelir. Kullanıcı Kullanım Koşulları'nda yapılan değişiklikleri kabul etmezse İnternet Portalı'nda sunulan hizmetlerden yararlanmayarak veya varsa hesabını kapatarak anlaşmayı iptal edebilir. İnternet Portalı'na giriş yapmak ve içeriklerini incelemek ücretsizdir. Kullanıcı Seatpin tarafından sunulan aracılık hizmetlerini kullanmak istediği takdirde İşbu belgede belirtilen ücretleri ödemekle yükümlüdür.

Kullanıcı, hem verilen hizmetlerin özellikleri, hem anlaşmanın genel şartları hem de sözleşmenin hatasız hale getirilmesi ile ilgili burada sunulan bilgilerin, anlaşmaya varılması işleminde herhangi bir hata olmaması için yeterli olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte Seatpin, Kullanıcı tarafından kendisinden resmi olarak talep edildiği takdirde akdi ilişki hizmetlerinin tüm teknik özelliklerini Kullanıcı'ya bildirecektir.

Bilet/Kupon aracılık hizmeti özel koşulları:

Seatpin, İnternet Portalı aracığıyla Kullanıcıları'na halka açık etkinlik ve temsillere giriş hakkı sağlayan bir kupon/mülkiyetin (ileride "Bilet" olarak anılacaktır) yasal hakkını elinde bulunduran ve bunları üçüncü şahıslara ücretli veya ücretsiz olarak verme yetkisine sahip kişiler (sadece tanımlama amaçlı olarak ileride "Satıcı" olarak anılacaktır) ile bu ürünleri devralan veya teslim alan olmaya gönüllü kimseler (sadece tanımlama amaçlı olarak ileride "Alıcı" olarak anılacaktır) arasında ürün işlemi sağlama hizmeti (ileride "Hizmet" olarak anılacaktır) vermektedir. Seatpin yukarıdaki paragrafta belirtilen hiçbir ürünün sahibi, tedarikçisi veya mutasarrıfı olmadığı gibi bunların satışını, kiralanmasını, bağış olarak verilmesini veya transferini gerçekleştirmez. Yalnızca İnternet Portalı Hizmetleri'ni Kullanıcıların hizmetine sunarak bunların işleminin ve bunlara ait iktisadi prosedürün güvenli ve doğru bir şekilde yayılmasını kolaylaştırır ve garanti eder. Seatpin biletlerin yasal hakkını Kullanıcılar (alıcı ve satıcı) arasında devretmez.

Seatpin, Hizmet aracılığıyla alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştıran bir platformdur. Bu nedenle bu işlemin sorunsuz bir şekilde gerçekleşeceğini garanti etmez, yapılan işlemin sonuçları alıcı ve satıcıların hür iradesine bağlıdır. Bu koşulların kabulüyle Kullanıcılar, bu Hizmeti kullanarak yapılan veya yapılmaya çalışılan işlemlerin sonuçlarından Seatpin'i, kanunen zorunlu kılınan sorumluluklar haricinde, tüm sorumluluklardan muaf tutar.

Bununla birlikte Seatpin, kayıtlı Satıcıların satışa sunduğu biletlerin gerçekliği ve doğruluğunu garanti veya kontrol etmediği gibi Satıcılar ilan verdikleri biletler hakkında tam, doğru ve gerçek bilgi vermekle yükümlüdürler. Seatpin Satıcıların ilana sunulan bileti satmaya yetkisi olduğunu garanti veya kontrol etmez. Aracılık Hizmeti, Seatpin ile Kullanıcılar arasında oluşturulan ve bu koşulların kabul edilmesiyle tamamlanan aracılık sözleşmesinin konusunu oluşturmaktadır. İşbu aracılık sözleşmesi ile Seatpin, Hizmet'i kullanan Kullanıcılar arasında çiftyönlü bir ilişki kurmakta, Alıcılar ve Satıcılar arasında kurulan akdi ilişkiden muaf tutulmaktadır.

1.Kullanıcı giriş kaydı

1.1.Yükümlülük:

Kullanıcıların Hizmetten yararlanabilmeleri için öncesinde İnternet Portalı'na kayıt yapmaları gerekmektedir. Kayıt yapabilmesi için Kullanıcı'nın İşbu koşulları kabul etmesi gerekmektedir.

1.2.Şartlar:

Kullanıcı olarak Kayıt yaptırabilmek için ilgili kişinin onsekiz yaşından büyük olması ve kanuni ehliyetinin bulunması gerekmekte olup ve Seatpin'nin kayıt formunda kendisinden talep ettiği bilgileri sunmakla sorumludur. Bu bilgiler Gizlilik ve Çerezler sözleşmesinde görülebilecek Gizlilik ve bilgilerin korunması politikamız aracılığıyla korunacaktır..

1.3.Gerekli bilgiler:

Kayıt yapabilmek için Kullanıcının ad, soyad, elektronik posta adresi ve cep telefonu numarası bilgilerini Seatpin'ye bildirmesi gerekmektedir.

1.4.Kullanıcı adı ve şifre:

Kullanıcı kayıt formunu doldurduğunda kendisine, kayıt formunda belirttiği elektronik posta adresiyle eşleşen bir Kullanıcı adı ve kişisel bir şifre verilir, bu şifreyi Kullanıcı istediği zaman değiştirebilir. Kullanıcı adına ait tüm sorumluluk ve bunun güvenliği Kullanıcı'ya ait olup Kullanıcı kendisine ait Kullanıcı adı ve şifresiyle yapılan tüm işlemlerden bizzat sorumludur.

1.5.Bilgilerin doğruluğu:

Kayıt sürecinde Kullanıcı'nın verdiği tüm bilgiler doğru, gerçek ve tam olmak zorundadır. Buna göre, Kullanıcı Hizmet kaydı için doldurduğu formlarda verdiği bilgilerin tümünün doğru olduğunu kabul eder. Bununla birlikte Kullanıcı Seatpin'ye verdiği bilgilerin Kullanıcı'nın o anki gerçek durumuna karşılık gelecek şekilde güncellenmiş halini bildirmekle yükümlüdür. Her koşulda, verdiği herhangi bir yanlış veya eksik bildirimden dolayı Seatpin veya üçüncü şahıslara sebep olacağı herhangi bir zarardan Kullanıcı'nın kendisi sorumludur.

2. Bilet satışı

22.1.Bilet/etkinliğe giriş izni veren belge hakkında bilgi:

Kayıt yaptıktan sonra biletini satışa sunmak isteyen kişi, formda istenen tüm alanları doğru, gerçek ve detaylı bir şekilde, diğer bilgilerin yanında söz konusu halka açık etkinliğin yer, tarih bilgilerini, bilet türünü, bilette olabilecek muhtemel kısıtlamaları ve bu bilet için istediği fiyatı İnternet Portalı'nda bildirmekle yükümlüdür. Bununla birlikte Kullanıcı Seatpin'nin yapılan işlemin ücretini belirtilen zamanda yatırabilmesi amacıyla son kullanma tarihi belirtilen etkinliğin bitiminden sonraki bir tarih olan bir kredi veya banka kartı numarasını Seatpin'e bildirmesi zorunludur. Mümkün olan ödeme şekilleri İnternet Portalı'nda belirtilmiş satış formunda yer alanlardır.

2.2.Teklifin yayınlanması:

Kullanıcı tarafından teklif bilgilerinin İnternet Portalı'nda yayınlanması, Seatpin'ye ve ortak ve/veya katılımcı şirketlerin olması durumunda bu şirketlere, bu bilgileri sahip oldukları web sitelerinde münhasir hak olmaksızın yayınlama hakkı verir. Teklifin İnternet Portalı'nda yayınlanması ile Satıcı işlemin belirtilen koşullarda gerçekleşeğini kabul ve garanti eder.

Bununla birlikte, teklifin yayınlanması Satıcı için aracılık hizmeti siparişinin oluşturulduğu ve Seatpin tarafından Satıcı'ya yönelik Hizmet işleminin başlaması anlamına gelir.

Alıcının teklifi kabul etmesiyle birlikte sunulan hizmetten Seatpin kazanç sağlayacaktır ve şartların yerine getirilmemesi durumunda, ayrıca sonradan meydana gelebilecek Seatpin açısından olumsuz ve zararına olan durumlardan dolayı Seatpin para cezası alma hakkına sahiptir.

2.3.Yayınlanan tekliflerin geçerlilik ya da meşruluk süresi:

Genel olarak, belgelerin/biletlerin geçerlilik süreleri ait oldukları etkinliklerin tarihlerine bağlı olarak değişir.

Yukarıda belirtilenlere rağmen bazı etkinliklerde, Seatpin'nin verdiği hizmetin haricinde oluşabilecek durumlardan dolayı tekliflerin geçerlilik tarihi değişiklik gösterebilir. Bu durumda Seatpin bu durumların geçerliliğinden emin olduğunda tekliflerin geçerlilik süresindeki değişiklikler ile ilgili kullanıcılara bilgi verecektir.

2.4.Ücretsiz yayınlama:

Satıcı teklifini ücretsiz yayınlayacaktır. Seatpin yalnızca söz konusu biletin/belgenin satışı veya kiralanması durumunda komisyon ücreti alacaktır. Herhalükarda İşbu sözleşmenin 2.10. kısmında belirtilen şartlar geçerliliğini korumakta olup Satıcının şartlara uymaması durumunda belirtilen para cezası uygulanacaktır.

2.5.Kredi veya Banka Kartı

Teklifi yayınlanmasıyla birlikte Kullanıcı Seatpin'e son kullanma tarihi belirtilen etkinliğin bitiminden sonraki bir tarihe denk gelen bir kredi veya banka kartı numarası vermekle yükümlüdür. Burada belirtilen Kullanım Koşulları'na göre, bu numarayı vererek Kullanıcı Seatpin'i biletlerin satışından ve Seatpin tarafından sunulan hizmetlerden kaynaklanan ücretlerin ve borçların karşılanması için tam yetkili kılmaktadır.

2.6.Etkinliğe giriş izni veren belge/Bilet satışına ait vergiler:

Teklife sunduğu biletlerin/etkinliğe giriş izni veren belgelerin işleminin herhangi bir vergiye dahil olması halinde gerekli vergi tipini ve miktarını belirleyip son satış ücretine eklemek satıcının sorumluluğundadır. Bu vergilere Seatpin tarafından Hizmet Kullanıcıları'na sunulan aracılık hizmeti için Kullanıcılar'dan alınan Katma Değer vergisi dahil değildir.

2.7.Teklif fiyatının satıcı tarafından belirlenmesi:

Teklifin İşbu Kullanım Şartları'na uygun olarak yayınlanması satıcının bu işlemden elde etmek istediği geliri belirtmesini de kapsar. Satıcı İnternet Portalı'nda bulunan satış formunu doldururken bahsi geçen fiyatı da bildirmekle yükümlüdür. Fiyatın belirlenmesi sadece Satıcının sorumluluğundadır, Seatpin'nin bu süreçte hiçbir etkisi yoktur.

Buna göre satıcı fiyat belirlemede özgürdür, bununla birlikte 2.6. kısımda belirtilen işlem vergilerini ve Seatpin'nin sağladığı 2.8. kısımda açıklanacak olan hizmet bedelini de göz önünde bulundurması gerekmektedir. Herhangi bir Alıcı teklifini satın alana kadar Satıcı, teklifinde belirttiği fiyatı istediği zaman yeniden düzenleyebilir.

2.8.Bilet satışlarının Hizmet bedeli:

Seatpin kendisine ait İnternet Portalı aracılığıyla yapılan işlemlerden aracılık hizmet bedeli almaktadır. Bu servisin bedeli aşağıdaki şekilde belirlenmektedir:

 • Satıcının satış fiyatı üzerinden bir komisyon tutarı düşülecek ve satıcının elde edeceği net fiyat belli olacaktır. Bu yüzde oranı Seatpin tarafından verilen aracılık hizmeti harçlarını ve KDV tutarını oluşturmaktadır. Aracılık hizmetinin toplam tutarı satış fiyatının en fazla %30'u kadardır.
 • Ortaya çıkan bu komisyon tutarı alıcıya ve satıcıya eşit olarak yansıtılacaktır.
 • Hizmet'in net bedeli yukarıda belirtilen ücretlerin toplamı olacaktır.

2.9.Satıcının sorumlulukları:

Seatpin'in Satıcıya biletinin satışının onaylandığını veya beklemede olduğunu bildirdiği ilk elektronik postasından itibaren teklif geri çekilemez veya düzenlenemez, Satıcı biletleri Alıcının hizmetine sunmak üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür. İşlem Alıcı tarafından onaylandığında Seatpin Satıcıya satışın onaylandığına dair bir elektronik posta gönderir ve Satıcı, Alıcının satın aldığı biletlerden faydalanmasını sağlayacak şekilde işlemi tamamlamakla yükümlüdür.

Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.

Seatpin'nin satıştan sonra etkinliklerin gidişatında meydana gelebilecek yer, tarih değişiklikleri, etkinliğin gerçekleştirileceği yerin durumu gibi durumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.10. Satıcının sorumluluklarını yerine getirmemesi ve Cezaları:

Satıcılarının burada belirtilen şartlara uymaması veya kendilerinden kaynaklı herhangi bir hata yüzünden satışları gerçekleştirilememiş tüm biletler için Seatpin satıcılardan idari giderler olarak maddi para cezası alacaktır. Bu fiyatlara Seatpin'nin tam olarak gerçekleştirilemeyen siparişlerin çözümlenmesi için harcadığı masraflar da dahildir. Bununla birlikte, Seatpin mükerrer bir şekilde kuralları ihlal eden veya şartları yerine getirmeyen satıcıların hesabını kapatma yetkisine sahiptir. Aşağıdaki durumların oluşması durumunda bahsi geçen cezalar satıcılara uygulanacaktır:

 • Herhangi bir etkinliğin biletlerinin, Seatpin tarafından belirlenmiş maksimum süreden daha geç gönderilmesi;
 • Yayınlanandan farklı bir bilet gönderilmesi, Satıcı bu biletin yayınlananla aynı veya ondan daha iyi olduğunu düşünse dahi, cezai uygulama geçerli olacaktır;
 • Satıcının işlemini tamamlamamasından dolayı Seatpin'nin alıcıya para iadesi veya geri ödeme yapma durumunda kalması;

Seatpin tarafından satıcılara uygulanan cezalar her zaman maddi para cezalarıdır. Bu ücret Satıcının satış için garanti olarak verdiği ödeme şekli üzerinden veya Satıcıya ödenecek birikmiş satış ücretleri üzerinden karşılanacaktır.

Satıcının aşağıda belirtilen ihlalleri gerçekleştirmesi durumunda idari giderler cezası, uygulama şekli nasıl olursa olsun, Seatpin tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir:

2.10.1.Biletlerin gönderim süreleri ve geç gönderilmesi durumunda uygulanacak cezalar:

Passolig biletleri için gönderim süreleri;

 • Passolig transfer sisteminin açılmasından önce satılan biletler için gönderim süresi sistemin açılmasından sonraki ilk 24 saattir,
 • Passolig transfer sisteminin açılmasından sonra yapılan satışlarda gönderim süresi satışı takip eden ilk 12 saattir,
 • Passolig transfer sisteminin açılmasından sonra ve etkinlik tarihine 2 gün kalaya kadar yapılan satışlarda gönderim süresi 3 saattir,
 • Passolig transfer sisteminin açıkken etkinlik günü yapılan satışlarda gönderim süresi 1 saatir.

Passolig dışındaki bütün biletler için etkinliğin içerisindeki belirtilen son teslim tarihi esas alınmaktadır.

Geç gönderilen her bilet için Satıcıya otomatiik olarak ceza uygulanacaktır. Geç gönderim cezası 30 Euro (Avrupa Para Birimi)’dan az olmamakla beraber Satıcı’nın karar verdiği bilet satış ücreti olarak belirlenmiştir. Belirtilen bu sürelere uyulmadığı takdirde yukarıda belirtilen cezalar Satıcı’nın kredi kartından ya da sistem içerisindeki alacak bakiyesinden mahsup edilecektir.

Bu fiyata Seatpin'nin siparişin durumunu takip etme ve Alıcının sorularını cevaplama ücretleri dahildir.

2.10.2.Alıcı tarafından kabul edilen fakat yanlış gönderilmiş biletlere uygulanan cezalar:

İlanda belirtiği şekilde olmayıp başka bilet gönderildiği ve kendisine gönderilen bu biletin Alıcı tarafından kabul edildiği durumlarda, Seatpin'nin söz konusu bileti kabul etmesi için Alıcıya uyguladığı indirim kadar yanlış bilet cezası uygulanacaktır. Alıcıya telafi olarak uygulanacak bu ücretin miktarı yalnızca Seatpin tarafından belirlenecek olup doğrudan Alıcıya ödenecektir.

Bu durumda Satıcı, gerekli satış komisyon ücreti ve gerektiğinde alıcıya yapılacak indirim haricindeki satış ücretini alacaktır. Alıcı, şipariş verdiği biletin yerine gönderilen bir başka bileti kabul etmezse, sipariş başarısız sayılacak ve "başarısız siparişler" için belirlenen ceza ücreti uygulanacaktır (bknz.2.10.3).

Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda gönderi yanlış kabul edilir:

 • Koltuğun yayınlanandan farklı bir yer ve sıra düzeninde yer alması;
 • Rezerve Bilet'in Genel Bilet'le değiştirilmesi veya tam tersinin yapılması;
 • İzleyicinin alana olan görüş açısını değiştirecek koltuklar;
 • (Tek bir ilanda) yan yana olarak yayınlanan fakat ayrı yerlere ait biletlerin gönderilmesi;
 • "Birlikte" diyerek satılan fakat gerçekte yan yana olmayan biletler;
 • Biletin kısıtlamaları söz konusu ise bunun ilanda açıkça belirtilmemesi.
 • Satışın yapıldığı sayfada yer alan haritada gösterimlenden farklı bir kategoride yer alan biletler;

Yukarıda belirtilen durumlar uygulanırken İnternet Portalı'nda yer alan haritadaki kategori ve bölümler baz alınır. Bu nedenle, ilanlar ve ilanı yapılan biletler, ait oldukları etkinliğin İnternet Portalı'nda Seatpin tarafından sunulan haritasının bölüm ve kategorilerine göre yayınlanmalıdır. Harita olmadığı takdirde, Etkinliğin yayıncısı tarafından belirlenen koltuk dizini esas alınacaktır.

2.10.3.Başarısız sipariş cezası:

Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda Seatpin siparişi başarısız kabul eder:

 • Gönderilmeyen biletler
 • Alıcının almayı kabul etmediği ilanda belirtilenle aynı olmayan biletler

Satıcının bileti göndermediği veya gönderdiği yanlış bileti alıcının kabul etmemesi ve Seatpin'nin alıcıya para iadesi yapmak veya başka bir satıcıya yönlendirmek zorunda kalması durumunda satıcı, söz konusu satışın parasını alamaz ve Seatpin'e başarısız sipariş nedeniyle maddi para cezası öder.

Başarısız gönderim cezası 30 Euro (Avrupa Para Birimi)’dan az olmamakla beraber Satıcı’nın karar verdiği bilet satış ücreti olarak belirlenmiştir. Belirtilen bu sürelere uyulmadığı takdirde yukarıda belirtilen cezalar Satıcı’nın kredi kartından ya da sistem içerisindeki alacak bakiyesinden mahsup edilecektir.

Satıcı yanlış gönderdiği biletin, Alıcı bu bileti kabul etmediği takdirde, kendisine iade edilmesini talep etme hakkına sahiptir. İade olarak satıcıya geri gönderilen biletlere ait gönderi masrafları tamamen satıcıya aittir. Bununla birlikte Alıcı, başarısız siparişten doğan para iadesi hakkını elde edebilmesi için yanlış bileti Seatpin'ye iade etmekle yükümlüdür.

2.11.Biletlerin Satıcı tarafından gönderimi:

Satıcı kendisinin sattığı biletlerin gönderiminden sorumlu tek kişidir. Elektronik biletler için Passolig koşullarını fiziki biletler için ise farklı kargo şirketlerinin farklı prosedürler izlediğini ve gönderi süresinin buna göre değişebileceğini göz önünde bulundurmakla yükümlüdür:

 • Satıcı’nın Passolig üyeliğini bulunması,
 • Passolig üyelik bilgilerinin Seatpin’e doğru ve eksiksiz aktarması,
 • Passolig üzerinden bilet transferini belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirmek,
 • Transfer ile ilgili Seatpin’den ve Passolig’den gelen uyarı ve bildirimleri eksiksiz takip etmek,
 • UEFA Bilet hizmetlerinden gelen uyarı ve bildirimleri eksiksiz takip etmek
 • Fiziki biletler için;

 • Herhangi bir etkinlik için belirlenmiş gönderi süresi içinde kargo şirketinin paketi teslim almasını sağlamak;
 • Gönderi etiketinin çıktısının alınması gerekiyorsa bunu doğru şekilde yapmak;
 • Gönderi etiketinin çıktısını almak gerekmediği takdirde, gönderici ve alıcı adresini ve iletişim bilgilerini doğru bir şekilde yazmak;
 • Yapılan satışa ait biletleri bir zarfın içine koymak;
 • Gönderi sürecinde açılmasını engellemek için zarfın ağzını iyice kapatmak;
 • Gönderi etiketi varsa: kargocunun etiketi tarayıcıda okuttuğundan ve böylece kargo teslim kaydının oluşturulduğundan emin olmak;
 • Gönderi etiketi yoksa: kargocunun gerekli tüm bilgileri ve teslim aldığı zarf sayısını teslim beyanına doğru bir şekilde yazdığından emin olmak;
 • Kargoyu teslim alan kargocunun verdiği teslim beyanı veya alındı makbuzunu uygun şekilde saklamak;

ile yükümlüdür.

Satıcının elinde gönderi makbuzu olmadığı veya kargocu gönderi etiketini tarayıcıda okutmadığı takdirde Seatpin gönderinin teslim alınıp alınmadığını kontrol edemez ve başarısız satışlara uygulanan cezaları satıcıya uygulama hakkına sahip olur.

2.12. Elektronik Biletler. (e-biletler)

Satıcı, teklifte açıklandığı gibi doğru biletleri gönderirken veya yüklerken başarısız olursa, Seatpin, başarısız teslimata göre ilgili cezaları onlardan ücretlendirecektir. Satıcı geçersiz bir PDF dosyası (veya başka bir formatta dosya) yükler veya e-posta ile gönderirse veya kağıt biletleri tarayarak veya fotokopi çekerek kendi dosyasını oluşturursa, bu satışın iptaline neden olur ve ilgili idari ücretler Satıcıdan tahsil edilir.

2.13.İşlem ücretinin satıcıya ödenmesi:

İşlem başarıyla gerçekleştirildiği takdirde Seatpin Satıcıya ilanı yayınlarken belirttiği ödeme şekli aracılığıyla ödeme yapacaktır. Satıcıya, bu belgenin 2.7. kısmında açıklanan şekilde kendisinin belirlediği fiyat ödenecektir.

2.14.Satıcıya yapılacak ödemenin tarih ve şartları:

Sona eren etkinliklerin hesapları en geç 15 gün içerisinde kapatılmaktadır. Bu etkinlikler için satılan biletlerin Seatpin tarafından ödeme talimatı bu tarihten en geç 10 iş günü sonra verilecektir. Satıcının ödemeyi teslim alma süresi önceden seçtiği ödeme yöntemine göre değişecektir.

2.15.Seatpin'deki hesabını kapatma:

Seatpin kendi platformu üzerinde kabul ve ihraç etme haklarına sahiptir. Burada belirtilen şartlara uymayan her satıcı bu platformdan çıkartılabilecektir. Satıcı hesabını kapatacağı zaman tamamlanmamış tüm siparişlerini tamamlamak zorundadır. Seatpin, hesabı kapandığında Satıcının satışlarını iptal etme hakkına sahiptir. Hesap kapatma işlemi tamamlandığında Seatpin gereken para cezalarını uyguladıktan sonra Satıcıya tüm alacaklarını teslim edecektir.

3.Bilet satın alma:

3.1.Teklifin kabul edilmesi:

Satışa sunulan bir etkinliğe giriş hakkını/bileti satın almak isteyen bir alıcı burada belirtilen tüm Kullanım Kuralları 'nı kabul etmek zorundadır. Alıcının ilgilendiği teklifin şartlarını kabul etmesi, satıcının belirlediği fiyatı (fiyatı her satıcı kendi belirlediği için farklılık gösterebilir), Seatpin 'nin bu belgenin 3.3. kısmında açıklanan aracılık hizmeti bedelini ve kargo ücretlerini kabul etmesi anlamına gelir.

Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.

Seatpin 'in satıştan sonra etkinliklerin gidişatında meydana gelebilecek yer, tarih değişiklikleri, etkinliğin gerçekleştirileceği yerin durumu veya etkinliğin iptal olması gibi durumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte alıcı için Seatpin'nin aracılık hizmeti süreci başlamış olur. Teklifin kabul edilmesiyle alıcı, Seatpin'i, satın alma işleminin yapıldığı anda geçerli olan Seatpin'in aracılık hizmetine uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) de dahil olmak üzere, gerçekleştirilen işlemin toplam ücretini satın alma sürecinde belirtilen ödeme şekli aracılığıyla tahsil etmesi için yetkili kılmaktadır.

3.2.Satışın Onaylanması ve Teslimi:

Herhangi bir satışın onaylanması veya beklemeye alınması durumunda Seatpin Alıcının belirttiği elektronik posta adresine yapılan işlemin detaylarını içeren bir onay mesajı yollayacaktır..

Bu mesaj Satıcı ile Alıcı arasında yapılan işlemin bir kanıtı olacaktır. Alıcı etkinliğe katılamaması durumunda Hizmeti kullanarak aldığı bileti/kuponu satışa sunabilir. Satıcının bu belgede belirtilen koşullar dahilinde satıştan vazgeçmesi durumunda ve mümkün olduğu sürece Seatpin Alıcıya, vazgeçme hakkını hariç bırakarak, daha iyi koşulları bir araya getiren bir bilet/biletler yollayarak satışı tamamlar. Bu biletlerin yollanması mümkün olmadığı takdirde Seatpin, Alıcıya satın alma sırasında kullandığı ödeme şekli aracılığıyla daha önce ödediği ücreti iade edecektir.

3.3.Etkinliğe giriş izni veren belgelerin/Biletlerin Alıcı için fiyatı:

Biletlerin satış bedeli aşağıdaki öğelerden oluşur:

 • Satıcı tarafından belirlenen sabit teklif bedeli.
 • Gerektiğinde kargo bedeli.
 • Aracılık Hizmeti bedeli (bu belgenin 3.4. maddesi).

Satıcı tarafından belirlenen sabit teklif bedeli, İşbu belgedeki Kullanım Koşulları'na uygun olarak herhangi bir etkinlik için Satıcının oluşturduğu bir teklifin İnternet Portalı'nda görüntülenen fiyatıdır.

Kargo bedeli, İnternet Portalı'nda işlem yapan bir alıcının burada belirtilen kargo hizmetlerinden faydalanması sonucu oluşan bedeldir.

Hizmet bedeli, Alıcının İnternet Portalı'nı kullanmasından kaynaklanan Seatpin'nin tahsil ettiği bedeldir. Bu fiyatın belirlenme şekli aşağıdaki paragrafta açıklanmaktadır.

3.4.Bilet satın almaya uygulanan Aracılık Hizmeti bedeli:

Alıcının bilet satın almak amacıyla İnternet Portalı'nı kullanmasıyla Seatpin alıcının bu platformda gerçekleştirdiği tüm işlemler için aracılık hizmeti bedeli alma hakkı oluşur. Seatpin'nin verdiği Hizmet'in bedeli aşağıdaki şekilde belirlenir:

 • Satıcının satış fiyatı üzerinden bir komisyon tutarı düşülecek ve satıcının elde edeceği net fiyat belli olacaktır. Bu yüzde oranı Seatpin tarafından verilen aracılık hizmeti harçlarını ve KDV tutarını oluşturmaktadır. Aracılık hizmetinin toplam tutarı satış fiyatının en fazla %30'u kadardır.
 • Ortaya çıkan bu komisyon tutarı alıcıya ve satıcıya eşit olarak yansıtılacaktır.
 • Hizmet'in bedeli burada belirtilen fiyatların toplamıdır.

Biletlerin teslim edilmesi Alıcının verdiği bilgilerin doğruluğuna(bknz. İşbu belgenin 1.3. kısmı) ve gönderiyi teslim almak için uygunluk durumuna bağlıdır. Gönderi sırasında Seatpin Alıcının bir önceki cümlede belirtilen şartlara uymamasından dolayı bir başka kargo şirketine daha ödeme yapma durumunda kalmasından veya yeniden gönderi yapılması gerekliliğinden kaynaklı masrafların tümü Alıcıdan tahsil edilecektir.

3.5. Elektronik Bilet (e-bilet):

Elektronik biletlerde alıcının vazgeçme hakkı bulunmamaktadır.

4.Seatpin'nin sunduğu garantiler:

Seatpin Hizmet kullanıcılarına tüm işlemlerinde gizlilik ve güvenlik garantisi, verilen bilgilerin mahremiyeti ve GeoTrust (SSL) ile şifreleme sağlamaktadır. Gerçekleştirilen tüm işlemlerin ödemesi tamamen güvenli ve güvenilir finansal kuruluşların terminalleri kullanılarak yapılır. Aynı şekilde Hizmet'in kullanımı için Versign'ın sağladığı dijital sertifika garantisi uygulanmaktadır.

4.1.Satıcılar için garanti:

 • Seatpin başarıyla gerçekleştirilen tüm işlemlerin bedellerini Satıcı adına İşbu Kullanım Şartları'nı uygulayarak tahsil etmeyi garanti eder..
 • Seatpin kuponların/biletlerin teslim işlemini yürütmeyi, bu işlem Alıcı veya Satıcının kendine özel sorumluluk veya isteğine bağlı olmadığı sürece, garanti eder.
 • Seatpin, Satıcıya, kendisine Seatpin tarafından biletinin satışının onaylanma veya bekleme sürecinde olduğunu elektronik posta aracılığıyla bildirdiği ana kadar, yayınladığı biletlerin fiyatlarını değiştirme veya bileti geri çekme hakkını garanti eder.

4.2.Alıcılar için garanti:

 • Seatpin, geçerli biletlerin alıcının etkinliğe zamanında katılmasını sağlayacak şekilde kendisine teslim edilmesini sağlamak, güvenilir, güvenli ve şeffaf bir hizmet sağlamak için mümkün olan tüm servisleri Alıcının hizmetine sunacaktır.
 • Bu durumların önceden onaylanması ve yukarıdaki paragrafta belirtilen koşulların yerine getirilmemesi durumunda, mümkün olduğu sürece, Seatpin Alıcıya, vazgeçme hakkını hariç bırakarak ki gerektiğinde bu koşul uygulanabilir, daha iyi koşulları bir araya getiren bir bilet/biletler yollayarak satışı tamamlar. Bu biletlerin yollanması mümkün olmadığı takdirde Seatpin, Alıcıya satın alma sırasında kullandığı ödeme şekli aracılığıyla daha önce ödediği ücreti iade edecektir.
 • Etkinliğin iptal edilmesi durumunda Seatpin yapılan satışın parasını iade etmeyi garanti eder. Bir etkinliğin iptal olmuş sayılması için etkinliğin organizatörleri tarafından resmi açıklama yapılması, aynı etkinlik için yeni bir tarih vermemesi ve organizatörün biletlerin parasını iade etmesi gereklidir.
 • Seatpin etkinlikde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten, herhangi bir sanatçı ve etkinliği düzenleyenlerin davranışlarından veya hatalarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.Vazgeçme

Elektronik biletlerde vazgeçme hakkı bulunmamaktadır.

Fiziki biletlerde İşbu Koşullar'a konu olan Hizmet, Kullanıcı ve Tüketicilerin Savunması ve uzaktan sözleşmeyi düzenleyen diğer Bütünleyici Yasalar tarafından düzenlenmektedir. Bu yasalar bahsi geçen konulardaki Türk yönetmeliğine aittir. Bahsi geçen Türkiye veya ilişkin bölge kanunları uygulamaya konulma gereği oluşursa, ceza uygulanmadan ve gerekçe bildirmeye zorlanmadan, Kullanıcı'ya Hizmet sözleşmesini imzaladıktan sonraki 14 (ondört) gün içerisinde işlemden vazgeçme ihtimalinin olduğu bildirilir. Vazgeçme durumu olduğunda Kullanıcı, yukarıda belirtilen süre içerisinde İşbu Koşullar'ın 7. maddesinde belirtilen elektronik posta adresine konu kısmına "vazgeçme" yazarak ve epostanın gövde kısmına Kullanıcı'nın tam bilgileri ve vazgeçilen işlemin bilgilerini ekleyerek yollamakla yükümlüdür.

Hizmet'ten vazgeçme durumu olduğunda bu Hizmet'e konu alışverişten de vazgeçilmiş demektir ve Seatpin fazla gecikmeden ve en fazla vazgeçmenin bildirilmesinden sonraki 14 (ondört) gün içerisinde, bahsi geçen alışveriş için ödediği ücreti Kullanıcı'ya iade edecektir. Bu durumda biletler, Seatpin 'e İşbu belgenin en üst kısmında belirtilen adrese fazla gecikmeden ve en fazla vazgeçmenin bildirilmesinden sonraki 14 (ondört) gün içerisinde satın alındıkları zamanki aynı koşullarda olmak üzere iade edilecektir.

Biletleri alana veya Kullanıcı biletleri yolladığına dair bir gönderi belgesi sunana kadar Seatpin para iadesini bekletme hakkına sahiptir. Vazgeçme halinde iadenin doğrudan masraflarının Kullanıcı tarafından ödeneceği kendisine açıkça bildirilir.

Geçerli yasalara uygun olarak aşağıdaki durumlarda vazgeçme hakkı uygulanmayacaktır:

 • Bu işlemi gerçekleştirebilmek için geçerli sürenin dolmuş olması
 • Elektronik Biletler (3.5. madde) (dijital içerik olmasından dolayı)
 • Etkinliğin gerçekleşmiş veya yakın bir zamanda gerçekleşecek olması
 • Hizmet'in tamamen gerçekleştirilmiş olması

6. Promosyon Teklifleri.

Seatpin, web sitesinde şartları ve kapsamı usulüne uygun olarak ilan edilecek ve her zaman kasıtlı olarak belirlenecek olan hizmet bedellerinde promosyon veya indirim yapabilir.

7.Bildirimler-Haberler.

Daha iyi ve güvenli bir haberleşme sağlamak için Seatpin ile kullanıcılar (Alıcı veya Satıcı) arasında yapılan tüm iletişimler yazılı olarak elektronik posta gerçekleştirilecek, bu postalar Kullanıcılar için Seatpin'nin sunduğu hizmetlerin veya yürütmelerin bir kanıtı olacaktır. Elektronik posta haricinde kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunmak için online chat ve acil durumlar için hazırlanmış acil mesaj servisi de kullanılacaktır.

Bunanla birlikte, bazı özel durumlarda, daha çabuk iletişim kurulabilmesi için Seatpin Kullanıcı ile öncelikle kayıt formunda belirttiği numaradan telefonla iletişime geçecek ve bu bildirimi elektronik posta ile de gönderecektir.

Herhalükarda Satıcının yayınladığı teklifler ve Alıcının kabul ettiği teklifler hakkında onaylama postası Seatpin tarafından daima kendilerine önceden verdikleri geçerli elektronik posta adreslerine yollanacaktır. Kullanıcıların Seatpin'e gönderdiği tüm bildirimler [email protected] adresine gönderildiği sürece geçerli sayılacaktır. Seatpin tarafından Kullanıcı'ya gönderilen bildirimler ve haberler aşağıdaki şekilde gerçekleştirildiği sürece geçerli sayılacaktır:

 • Kullanıcı'nın kayıt formunda belirttiği adrese elektronik posta yollamak;
 • Kullanıcı'nın kayıt formunda belirttiği numaradan kendisini telefonla arayarak bildirmek;
 • Seatpin'nin kullanıcılarına Hizmet esnasında İnternet Portalı aracılığıyla yolladığı acil mesajlar,
 • Böylelikle, Seatpin'nin yukarıdaki belirtilen yollarla Kullanıcı'nın kendine sağladığı iletişim adreslerine yolladığı tüm bildirim ve haberler doğru olarak gerçekleştirilmiş ve geçerli sayılacaktır. Kullanıcı'nın Seatpin'ye verdiği iletişim bilgileri doğru ve kesin kabul edilir, bu bilgilerde meydana gelecek her türlü değişiklikten Seatpin'i haberdar etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

8.İnternet Portalı ve hizmetleri doğru kullanma zorunluluğu:

Kullanıcı, İnternet Portalı'nı ve burada sunulan hizmetleri kullanırken burada açıklanan Kullanım Koşulları'na, Kanunlara ve kendisine bildirilen diğer tüm bildirimlere, uyarılara, kullanım şekillerine, bunların dışında genel ahlak kurallarına uymak, bunları toplum düzenini bozmayacak şekilde kullanmakla mükelleftir. Kullanıcılar, İnternet Portalı'na bilgisayarlarında veya mobil cihazlarında bulunan standart ağ tarayıcısından başka bir yöntemle erişmeye çalışmayacaklarını kabul etmektedirler. Ayrıca, İnternet Portalı'na zarar vermemeyi, işlevsiz hale getirmemeyi, kapasitesini zorlamamayı, İnternet Portalı'nı bozmamayı veya İnternet Portalı'nın başka kullanıcılar tarafından kullanılmasına müdahale etmemeyi kabul,beyan ve taahhüt etmektedirler. Kullanıcı, Hizmet'i üçüncü şahısların hak ve menfaatlerine zarar verecek şekilde kullanamaz; bununla birlikte Seatpin'ye, diğer Kullanıcılara veya herhangi bir internet kullanıcısına (donanım, yazılım) ait bilgisayarların, bu bilgisayarlarda kayıtlı belge, arşiv ve her türlü dökümanın ve Hizmet'in, normal çalışmasını engelleyecek, bunlara zarar verecek, aşırı yüklenmeye neden olacak, bozacak (hack) şekilde bir kullanımdan kaçınmak zorundadır.

.İçeriklerin doğru kullanılması zorunluluğu:

Yukarıda belirtilenlere uygun olarak, Kullanıcı İnternet Portalı'nda kullanıcıların hizmetine sunulan içerikleri, burada açıklanan Kullanım Koşulları'na, Kanunlara ve kendisine bildirilen diğer tüm bildirimlere, uyarılara, kullanım şekillerine, bunların dışında genel ahlak kurallarına uyarak, bunları toplum düzenini bozmayacak şekilde kullanma hakkına sahiptir. Bu içerikler aşağıdaki gibi sıralanmıştır, fakat bu sıralama bir sınır teşkil etmemektedir: yazılı belgeler, resimler, grafikler, simgeler, teknoloji, software, linkler, diğer sesli ve görüntülü içerikler, grafik dizaynı ve kaynak kodu (ileride "İçerikler" olarak anılacaktır). Özel olarak aşağıdaki davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür:

 • • Hak sahibinin izni olmadan veya yasal olarak mümkün olmaksızın İçerikleri değiştirmek, kopyalamak, herhangi bir şekilde kullanıma açmak, yaymak;
 • Seatpin'ye veya hamillerine ait telif hakkı veya diğer tanımlayıcı bilgilerin, dijital ortamdan veya tanımlanmaları için bulundukları her türlü teknik araçtan silmek, bunları değiştirmek, yeniden düzenlemek.

Kullanıcı, duruma göre kendisine sunulmuş veya İçerikler'in bulunduğu web sayfalarında belirtilmiş, veya İnternette genel olarak kullanılan ve İçerikler'e, İnternet Portalı'na ve/veya Hizmet'e zarar verme riski oluşturmayan şekil ve prosedürler haricinde İçerikler'i ele geçirmekten hatta onları ele geçirmeye kalkışmaktan dahi kaçınmakla yükümlüdür.

10.İnternet Portalı'nın web sayfalarına ve sunduğu hizmetlere giriş izni verecek linkler (bağlantılar) oluşturmak.

Kendi web sayfalarıyla İnternet Portalı arasında bağlantı (link) (ileride "Bağlantı" olarak anılacaktır) oluşturmak isteyen Kullanıcı veya diğer kişiler, aşağıdaki şartlara uymak zorundadırlar:

 • Bağlantı, İnternet Portalı'nın yalnızca giriş sayfasına erişim sağlayacaktır, fakat hiçbir şekilde bunları kopyalayamaz;
 • İnternet Portalı'nın sayfaları üzerinde frame oluşturulmayacaktır;
 • Seatpin, yöneticileri, çalışanları, İnternet Portalı'nın sunduğu Hizmetler ve web sayfaları hakkında, yalan, yanlış bilgiler, açıklamalar yapılmayacaktır;
 • Bağlantının kendisinde bulunanlar hariç olmak üzere Seatpin ile Bağlantı oluşturan web sayfası, Seatpin'ye ait hiçbir marka, ticari isim, şirketi temsil eden işaret, unvan, logo, slogan veya bu şirkete ait belirleyici hiçbir simgeyi kullanamaz.
 • Bağlantının görüntüsü, konumu ve diğer yönleri Seatpin'nin ismi ve markasıyla bağdaştırılan saygınlığı azaltacak veya zarar verecek şekilde kullanılamaz.
 • Kullanıcı tarafından bağlantı seçildiği takdirde bağlantı, İnternet Portalı'nın tam ekran olarak, bağlantının yer aldığı internet sitesinden ayrı şekilde gösterecektir ve bağlantıyı veren sitenin sayfası içindeki bir çerçevede görüntülenmeyecektir.
 • Bağlantı kurulan web sayfasında genel ahlaka, toplum tarafından benimsenmiş kurallara aykırı ve toplum düzenini bozacak, üçüncü şahısların haklarına zarar verecek, yasalara aykırı hiçbir gönderi, bildiri bulunamaz.
 • Bağlantıyı oluşturan web sayfasının Seatpin ile hiçbir ilişkisi olmadığı gibi bu sayfadaki içerik veya hizmetlerin Seatpin ile hiçbir bağlantısı yoktur..
 • Seatpin, bağlantı iznini münhasıran kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman geri alma hakkını saklı tutar.

11.Fikri ve endüstriyel mülkiyet:

İnternet Portalı'nda yer alan tüm markalar, ticari isimler ya da ayırt edici simgeler Seatpin’e ait olup, Kullanıcılar'ın İnternet Portalı'na ve/veya Hizmet'e giriş yapmaları veya bunları kullanmaları, Onları bahsi geçen markalar, ticari isimler ve/veya ayırt edici simgeler üzerinde herhangi bir hak sahibi yapmaz.

İçerikler Seatpin’e ait fikri mülkiyettir, Kullanıcılar Hizmet ve İnternet Portalı'nın doğru kullanımı için gerekli olanlar dışında, burada belirlenen Kullanım Koşulları'ndan dolayı, bahsi geçen içeriklere dair var olan ya da olabilecek hiçbir fikri mülkiyeti işletme hakkına sahip değillerdir.

Seatpin ve/veya Seatpin tarafından lisans verilenler, İnternet Sitesi'nin ve İçerik'in tek ve yegâne sahibidir. Kullanıcı, Seatpin'nin yazılı olarak açıkça izin verdiği durumlar dışında İnternet Sitesi'nin veya İçerik'in hiçbir kısmını herhangi bir ticari amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, tekrar satmamayı veya kendi çıkarınıza kullanmamayı kabul etmektedir. Kullanıcılar, İnternet Sitesi'nde veya İçerik'te yer alan tüm haklar, ünvanlar ve menfaatlerin tek sahibinin Seatpin olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. İnternet Sitesi'nin veya İçerik'in kullanımına ilişkin, İşbu Sözleşme'de açıkça belirtilmemiş olan tüm kullanım şekilleri yasaktır.

12. Fikri veya Sınai Mülkiyet.

Web Sitesinde görünen tüm ticari markalar, ticari adlar veya her türlü ayırt edici işaret, Seatpin'nin veya üçüncü şahısların mülkiyetindedir, bu nedenle Web Sitesinin kullanımı veya Web Sitesine erişim ve / veya Hizmetler, söz konusu ticari markalar, ticari isimler ve / veya ayırt edici işaretler üzerindeki herhangi bir hakkı Kullanıcıya atfetmektedir.

Ayrıca, İçerikler, Seatpin'nin veya üçüncü şahısların fikri mülkiyetidir ve Kullanıcıya devredilmiş sayılamaz veya bu Kullanım Koşullarında belirtilenler sayesinde, kullanım haklarının herhangi biri söz konusu İçeriğin üzerinde, web sitesinin ve Hizmetlerin doğru kullanımı için kesinlikle gerekli olanın ötesinde var veya mevcut olabilir.

13.Garanti ve sorumluluğun reddi:

13.1.İnternet Portalı ve Hizmetler'in işleyişinden kaynaklanan garanti ve sorumluluk reddi:

Seatpin, Passolig’in kendi sisteminden kaynaklanan aksaklıklardan ve bunlardan doğabilecek herhangi bir hak kaybından kesinlikle sorumlu değildir.

Seatpin İnternet Portalı ve Hizmetler'in işleyişinin devamlılık ve kullanılabilirliğini garanti etmez. Mümkün olduğu müddetçe Seatpin İnternet Portalı ve Hizmet'in işleyişinde meydana gelebilecek aksaklıkları kullanıcılara bildirecektir. Seatpin yanılmazlık garantisi vermediği gibi, Kullanıcıların İnternet Portalı'nı ve Hizmetler'i doğru bir şekilde kullanabileceklerini, İnternet Portalı'nı oluşturan ve hizmet verilen farklı internet sayfalarına giriş yapabileceklerini de garanti etmemektedir. Seatpin, kanunların el verdiği sınırlar dahilinde, internet sayfası ve hizmetlerin aksamasından kaynaklanabilecek hiçbir zarar veya aksamadan sorumlu olmadığı gibi, Kullanıcıların web sayfası ve hizmetlere, web sayfası ve hizmetlerin yanılabilirliğine atfettiği hak ihlalinden ve İnternet Portalı'nın farklı internet sayfalarına veya hizmet verilen diğer internet sayfalarına giriş sorunu yaşamalarından da sorumlu tutulamaz. Seatpin, kanunun izin verdiği azami ölçüde akdi, haksız fiil (ihmal dâhil), kusursuz sorumluluk veya temeli ne olursa olsun her türlü sorumluluğu red etmekte ve Seatpin'nin zarar olasılığına dair uyarısına rağmen, internet sitesine, içeriğine veya internet sitesi vasıtasıyla teklif edilen veya satılan hizmetlere erişilmesinden kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bunlarla bağlantılı olarak meydana gelecek dolaylı, arızi, bağlı veya özgü zararlar dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm zararları red etmektedir.

13.2.İçeriklerden kaynaklı garanti ve sorumluluğun reddi:

Seatpin bilgisayar sisteminde kayıtlı elektronik dosya veya belgelerde veya İçeriklerde, bilgisayar sisteminde (yazılım ve donanım) değişiklik meydana getirebilecek virüs veya başka elementlerin olmadığı garanti ve kontrol etmez. Seatpin içeriklerde bulunan herhangi bir virüs veya başka öğelerden dolayı Kullanıcıların bilgisayar sistemlerinde, elektronik dökümanlarında veya dosyalarında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Seatpin İçeriklerin doğruluğunu, kesinliğini, kapsamlılığını veya aktüalitesini garanti etmez. Seatpin, İçeriklerin doğru, kesin, kapsamlı ve/veya aktüel olmamasından kaynaklanabilecek hiçbir sorun veya aksamadan sorumlu değildir.

13.3.Kullanıcıların İnternet Portalı'nı, İçerik ve Hizmetleri kullanmasından kaynaklı her türlü sorumluluk ve garantinin reddi:

Seatpin Kullanıcıların İnternet Sayfası, Hizmetler ve İçerikleri kullanım şekillerini kontrol etmemektedir ve böyle bir zorunluluğu yoktur. Özellikle, Seatpin Kullanıcıların İnternet Portalı'nı, Hizmet ve İçerikleri İşbu Kullanım Koşulları'na uyarak veya dikkatli ve tedbirli bir şekilde kullanacaklarını garanti etmez. Seatpin Kullanıcıların kimliklerini ve diğer Kullanıcılara bildirdiği kullanıcı bilgilerinin doğruluğunu, kapsamını kesinliğini, geçerliliğini, kapsamını kontrol etmez, etme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Seatpin, içerik ve hizmetlerin kullanıcılar tarafından kullanımından veya kullanıcıların diğer kullanıcılara verdiği bilgilerin eksik, yanlış, geçersiz olmasından kaynaklanan hiçbir zarar veya olumsuzluktan sorumlu olmadığı gibi; aynı şekilde ve özellikle herhangi bir kullanıcının İnternet Portalı'nda gerçekleştirdiği herhangi bir iletişim sırasında bir başka üçüncü şahsın kimliğini kullanmasından kaynaklanabilecek hiçbir zarar veya olumsuzluktan da sorumlu değildir.

14.Sözleşmenin bölünebilirliği:

İşbu sözleşmenin herhangi bir kısmı yasal mercilerce geçersiz kılınsa dahi diğer maddeler yürürlüğünü devam ettirecektir.